FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOP

Att satsa på sina medarbetares hälsa och välmående är lika med att satsa på sitt företag och dess lönsamhet på ett strategiskt och smart sätt.

Välmående medarbetare ger välmående företag. Låt oss börja vår resa tillsammans.

Föreläsning: Inspirationsföreläsning Hälsa & Motivation

Syfte: 

Att ge medarbetarna kunskap och bra verktyg för att kunna orka i vardagen och förstå innebörden av att vi är varandras arbetsmiljö. På riktigt. Denna föreläsning/workshop stärker teamkänslan, ger verktyg för självledarskap och även glädje genom att kunna inspirera varandra i ämnet.

Innehåll:

Oya berättar om egna upplevelser när det gäller självledarskap, verktyg för motivation och att orka framåt. Hon berättar om olika sorters motivation, självdisciplin och hur du på ett enkelt sätt kan applicera dessa i din vardag. Oya pratar även om ”Energihjulet” och hur du kan skapa energibalans och ta del av olika friskfaktorer för att fylla på ditt livsbatteri på bästa sätt. Oya integrerar åhörarna genom olika frågor gällande återhämtning, värdefull fritid och motivation som de ska fundera och ventilera kring. Hon går även vidare in på olika sätt som kan inspirera deltagarna till självledarskap och eget ansvar utifrån den livssituation man har. Oya fokuserar genomgående på hälsa på ett inspirerande sätt utan pekpinnar.

Boka denna föreläsning:

Boka genom att maila mig: oya@runzpire.se

Inspirationsföreläsning/workshop:

Återhämtning & Energibalanas för den hållbara medarbetaren (och människan)

Syfte: Att ge medarbetarna kunskap och bra verktyg för att kunna orka i vardagen och vara en så hållbar medarbetare och människa som möjligt. Denna föreläsning/workshop stärker teamkänslan, ger verktyg för självledarskap och även glädje genom att kunna inspirera varandra i ämnet.

Innehåll:

 Oya berättar om egna upplevelser när det gäller självledarskap, verktyg för återhämtning och att orka framåt. Hon berättar om ”Energihjulet” och hur du på ett enkelt sätt kan skapa energibalans i din vardag. Ett sätt att se på återhämtning är att se vilka källor man hämtar sin energi från. Oya lär åhörarna om hur de på ett metaforiskt sätt kan tänka på återhämtning som ett cykelhjul. Ekrarna är symboler för olika friskfaktorer och energikällor, som sömn, relationer, motion, pauser och fritidsintressen m.fl.

Oya integrerar åhörarna vidare genom  olika reflektionsfrågor gällande återhämtning, värdefull fritid och motivation som åhörarna ska fundera och ventilera kring. Du får ta del av olika sätt att se på motivation samt strategier och verktyg för stresshantering och nedvarvningsrutiner. Oya går även vidare in på olika sätt som kan inspirera deltagarna till självledarskap och eget ansvar utifrån den livssituation man har. Oya fokuserar genomgående på hälsa på ett inspirerande sätt utan pekpinnar.

Boka denna föreläsning:

Boka genom att maila mig: oya@runzpire.se